AalborgFå overblik over hvad du har af muligheder for at få internet i Aalborg. Vi tager højde for både pris og hastighed, samt mulighed for levering på din adresse.

Der er forskel på, hvad man skal bruge af hastighed, om man bor alene eller man er en stor familie. Se mere her og bliv klogere på hvilket internet, du har brug for, samt hvor du finder det billigste bredbånd i Aalborg.

Tjek hvilken bredbåndshastighed du kan få her.

Sammenlign bredbånd i Aalborg

Vi kan vist meget hurtigt blive enige om, at det er dumt at betale en for høj pris for noget, som du kan finde billigere et andet sted. Der er stor konkurrence på internetmarkedet, og i en stor by som Aalborg findes der mange forskellige muligheder for at få en billig bredbåndsforbindelse.

Om du lige er flyttet til byen for at studere, har købt drømmehuset til familien, eller blot er på jagt efter et billigere alternativ til din nuværende internetløsning, kan du finde oversigter og gode råd, som kan hjælpe dig med at vælge den bedste løsning.

Selvom der er stor forskel på, hvilken hastighed man skal bruge, afhængig af om man er en eller flere i husstanden, så er der nogle internettilbud, som er meget billigere end andre, også selvom hastigheden er enormt høj. Dem har vi samlet i en oversigt herunder:

Hurtigt bredbånd til en lav pris

I oversigten ovenover finder du super billigt bredbånd. Der er både den helt gammeldags måde at få bredbånd på, som er via telefon-stik og så er der den lidt nyere som er via kabel-TV. Alle løsningerne i oversigten ovenover giver dig en hurtig bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på 100 Mbit. Dette er rigeligt til en stor familie, hvis I elsker at streame HD-fjernsyn eller -serier, hvis I skal surfe på nettet på samme tid, eller en af jer gerne vil game over nettet.

Nærliggende storbyer: Bredbånd i Århus

Fibernet i Aalborg

Et endnu hurtigere og lidt mere stabilt alternativ til bredbånd er det helt nye fibernet. For at få fibernet kræver det, at de nye kabler som transporterer fibernettet ud til din bolig, er lagt ud. Du kan bl.a. tjekke på Hipers hjemmeside, om de kan levere fibernet til den adresse, du bor på i Aalborg.

Aalborg Kommune skriver selv på deres hjemmeside, at de vil øge den digitale infrastruktur, således at hurtigt internet i form af bredbånd og fibernet kan nå ud til alle, så det er hele byens indbyggere der kan få glæde af internettet. Dette gør de bl.a. ved at indgå gravesamarbejder, indkøbsaftaler og gennem et godt samarbejde med internetudbyderne i byen.