ÅrhusDer er mange muligheder for internet i Århus, da det er en storby. Om du er på udkig efter det absolut billigste, den bedste kombination af hurtighed og pris eller det aller hurtigste, så er der gode muligheder for at få det i Århus.

Vi guider dig igennem mulighederne for internet i Århus. Du kan nemt sammenligne bredbåndsløsninger med hinanden.

Tjek hvilken bredbåndshastighed du kan få her.

Find det bedste bredbånd i Århus

Ovenfor har vi lavet en oversigt med bredbåndsløsninger i Århus, som egner sig fint til en husstand med to-fire personer. Se priser og hastigheder på internet lige her. Det mest udbredte er bredbåndsforbindelser via kabel-TV eller fastnet, men fiber bliver mere og mere anvendt.

Overordnet set findes der tre typer internetforbindelse; kabel-TV, fastnet og fiber. Alle forbindelser er ganske gode, men der vil være forskellige i stabilitet og hastighed. Fastnet kræver et telefonstik, mens kabel-TV kræver at du er kunde hos f.eks. Yousee eller Telia, som er to af de store udbydere af kabel-TV.

Den tredje løsning, som du muligvis kan vælge, hvis du bor i Århus, er fibernet. Hvor bredbånd via kobberforbindelser (altså telefonstik) er den helt gamle løsning, er fibernet den nyeste teknologi. Fibernet kræver, at der er blevet lagt nye kabler ud, da det er en anden form for internet. Her bliver nettet nemlig transporteret gennem lyd, hvilket er det der gør forbindelsen meget hurtigere end bredbånd.

Er fibernet et godt alternativ?

Fibernet er som skrevet den nyeste teknologi på området, og derfor også den hurtigste og mest stabile. I løbet af de næste par år, vil fibernet helt sikkert blive mere og mere udbredt, og inden længe har det taget over for nutidens bredbånd. Det er desværre bare ikke så udbredt endnu, men her er det en fordel, at du bor i en storby som Århus.

I Århus er det udbyderen Waoo, der hovedsagligt står for levering af fibernet. På deres hjemmeside kan du indtaste din adresse, og finde ud af om der ligger kabler ud til dit hjem, så du kan få fibernet leveret.