Bredbånd i KøgeHvor får du det bedste og billigste internet i Køge? Der er stor forskel på priser og hastigheden, og hvad du får for pengene. Se vores oversigt og sammenlign internetudbydere, så du kan vælge det bredbånd, der passer bedst til din bolig i Køge.

Sammenlign bredbånd i Køge

Det er ikke sådan lige til at finde det bedste internet i Køge, for konkurrencen er stor, er der er forskel på, hvad hastigheden er, hvad det koster i oprettelse samt en månedlige pris.

Der er vigtigst af alt forskel på, hvad du har brug for. Derfor er det første godt råd, til dig der bor i Køge og skal bruge nyt internet, at finde ud af, hvad hastighed du har brug for. Herefter kan du gå i gang med at sammenligne alle de internetpriser der findes i din by.

Hastighed på internettet i Køge

Bor du i Køge og skal have bredbånd i lejligheden eller huset? Så skal du stille dig selv et par spørgsmål til at starte med: Hvad skal du bruge dit internet til? Skal du bruge det til at surfe rundt, shoppe lidt m.m.? Eller skal du bruge det til at spille tunge onlinespil, eller til at streame serier i HD-kvalitet?

Du skal først og fremmest gøre dig det klart, hvad dit internet i Køge skal kunne klare. Som en tommelfingerregel kan alle de hastigheder, der tilbydes i dag, sagtens klare hvis du blot skal bruge nettet til at surfe lidt rundt på hjemme fra huset i Køge, men hvis du derimod skal streame eller game over nettet, må du op i en højere hastighed.

Der findes mange sammenligningssider på nettet, hvor du blot indtaster sin by – i dette tilfælde Køge – og herefter kommer der en liste op, med de internetudbydere som tilbyder bredbånd i området. I oversigten står der både hvad hastigheden er, hvor lang tid bindingsperioden varer og hvad prisen bliver.

Ud fra hvad du skal bruge af hastighed, kan du nemt finde den billigste løsning for dig, men vær opmærksom på, at der kan være forskel i prisen på oprettelse, samt om man selv skal betale for router m.m. eller om det følger med i oprettelsesprisen.

Forskellige måder at få internet på

Bredbånd

I “gamle dage” koblede man sig på internettet via ADSL-bredbånd, som er de gamle telefonkabler, der ligger i jorden, og som dækker 98% af hele Danmark. Det gør man stadig mange stedet i Danmark i dag, og man kan derfor sagtens komme på internettet via ADSL i Køge, men det er ikke altid, at hastigheden er høj nok til at opfylde det behov, du har.

Inden du bestiller sin nye bredbåndsforbindelse, kan man heldigvis undersøge, hvad hastigheden er på den adresse man har i Køge. Det kan man bl.a. via sammenligningssiderne, hvor man indtaster Køges postnummer 4600 sammen med sin adresse.

Fiber

Fibernettet er det “nye”, og det er ca. 40% af Danmark, som har mulighed for at få fibernet. Der findes efterhånden en del fibernetudbydere i Danmark, og mange af dem sender reklamer ud i de områder, som de dækker.

Er du i tvivl, om der er fibernet i Køge, kan du undersøge det hos fiberudbydere som WAOO og Hiper Fiber. Findes der ikke fibernet i dit område, kan du blive ambassadør for det hurtige net, og på den måde være med til at få fibernet til Køge.